Az Isteni Irgalmasság

 Szent Fausztina: Napló

Szent Fausztina nővér (Maria Faustyna Kowalska) Naplója a misztikus irodalom legjelentősebb alkotásai közé tartozik. A Napló legfontosabb mondanivalója az Isteni Irgalmasság üzenete. Fausztina nővér küldetése, hogy hirdesse Isten nagy irgalmát az emberiség iránt.

„Az Ószövetségi népemhez prófétákat küldtem villámokkal, mennydörgésekkel. Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani. A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm.” (Napló 1588)

„​+ Azt kívánom, hogy a papok hirdessék nagy irgalmamat a bűnös lelkek iránt! A bűnösök ne féljenek hozzám közeledni! Az irgalom lángjai égetnek engem, ki akarom árasztani őket az emberi lelkekre.” (Napló 50)

„Szívem telve van irgalommal a lelkek iránt, de főleg a szegény bűnösök iránt. Bárcsak megértenék, hogy én az ő legjobb Atyjuk vagyok, értük ömlött szívemből mint irgalommal teli forrásból a vér és víz; értük lakom a tabernákulumban. Az Irgalmasság Királyaként kegyelmekkel akarom megajándékozni a lelkeket, de nem akarják elfogadni azokat. Legalább te jöjj hozzám oly gyakran, ahogy csak lehetséges. Fogadd el a kegyelmeket, melyeket mások nem akarnak elfogadni, s ezzel megvigasztalod a szívemet. Mily közömbösek a lelkek ennyi jósággal s a szeretet ennyi bizonyítékával szemben; szívemet mérhetetlenül sérti a világban élő lelkek hálátlansága és feledékenysége: akik mindenre találnak időt, csak arra nem, hogy hozzám jöjjenek, és kegyelmet kérjenek. [...] (Napló 367)

„Szeretett leányom, írd fel: Szívem ma megpihent ebben a kolostorban. Hirdesd a világnak irgalmasságomat és szeretetemet.
Égetnek az irgalom lángjai. Szeretném kiárasztani őket az emberekre. Ó, milyen fájdalmat okoznak nekem, ha megtagadják befogadásukat.
Leányom, tedd meg, ami hatalmadban áll, hogy irgalmam imádását elterjeszd. Ami ehhez belőled hiányzik, azt én kipótolom. Mondd a szenvedő emberiségnek, simuljon irgalmas Szívemhez és én békével töltöm el.
Mondd el, lányom, hogy én magam vagyok a szeretet és irgalom. Ha egy lélek bizalommal jön hozzám, oly hatalmas kegyelemmel töltöm el, amelyet maga be sem tud fogadni, hanem más lelkekre is átsugározza azt.”
(Napló 1074) 

„Írd: Minden, ami létezik, irgalmam bensejében van, mélyebben, mint a gyermek anyja ölében. Fájdalmasan megsebez a jóságomban való kételkedés. Legfájdalmasabbak számomra a bizalmatlanság bűnei.” (Napló 1076)

„A legnagyobb bűnösök [helyezzék] reményüket irgalmamba. Mindenki más előtt nekik van joguk bízni irgalmam mélységében. Leányom, írj a megkínzott lelkeknek irgalmamról! Gyönyörűséget okoznak nekem azok, akik irgalmamra hivatkoznak. Ezeknek a lelkeknek több kegyelmet adok, mint amennyit kérnek. Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Írd: Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Napló 1146)

„Leányom, örömem, akiben tetszésemet találom, semmi sem gátol meg, hogy kegyelmeket ajándékozzak neked. Nyomorúságod nem zavarja irgalmamat. Írd, leányom! Minél nagyobb a nyomorúsága, annál nagyobb a joga léleknek az irgalmamra. Buzdíts minden lelket arra, hogy bízzanak felfoghatatlan irgalmamban, mert mindenkit meg akarok menteni. Irgalmam forrását lándzsa nyitotta meg a kereszten a lelkek számára. Senkit sem zártam ki belőle.” (Napló 1182) 

„Leányom, gondolod, hogy eleget írtál irgalmasságomról? Amit te feljegyeztél, az az óceánhoz képest csupán egyetlen cseppecske. Én magam vagyok a szeretet és irgalom. Nincs olyan nyomorúság, ami összemérhető lenne irgalmammal, és a legmélyebb nyomorúság sem meríti ki azt, hiszen minden kiáradása után még nagyobb lesz [irgalmasságom]. Azok a legboldogabb lelkek, akik bíznak irgalmamban, mert magam gondoskodom róluk.” (Napló 1273) 

„Ó, ha a bűnösök ismernék irgalmamat, nem vesznének el oly nagy számban. Mondd el a bűnös lelkeknek, hogy ne féljenek hozzám jönni, beszélj nekik nagy irgalmamról!” (Napló 1396) 

„Írj, beszélj irgalmamról! Mondd el a lelkeknek, hol keressenek vigaszt! Az irgalom törvényszékénél. Ott vannak a legnagyobb csodák, melyek állandóan megismétlődnek. Hogy meglássuk ezt a csodát, nincs szükség hosszú zarándoklatra, nem kellenek szertartások, csupán helyettesem elé kell járulni, s hittel megvallani nyomorúságtokat. Ekkor megmutatkozik irgalmam egész terjedelmében. Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket. Ó, szegények, akik nem akarnak élni Isten irgalmasságának csodájával; hiába fogtok majd könyörögni, már késő lesz.​” (Napló 1448) 

„Mondd meg, gyermekem, a lelkeknek, hogy irgalmamat adom védelmükre. Egyedül küzdök értük és viselem el Atyám igazságos haragját.” (Napló 1516) 

+ Ma azt mondta nekem Jézus: „Azt akarom, hogy ismerd meg mélyebben szeretetemet, mellyel szívem a lelkekért lángol, s mindezt akkor érted majd meg, amikor szenvedésemen elmélkedsz. Kérd irgalmasságomat a bűnösök számára; (93) vágyom az ő üdvösségükre. Ha egy bűnösért megtört szívvel és hittel elmondod ezt az imát, megadom neki a megtérés kegyelmét. Így szól ez a rövid kis ima:
Ó, Vér és Víz, mely Jézus Szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása – bízom Benned.”
(Napló 186-187)

Szent Fausztina Kowalska nővér

A teljes mű itt olvasható: Boldog Faustyna Kowalska nővér: Napló. Az Isteni Irgalmasság üzenete
A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.