Biblián kívüli próféciák az utolsó időkről

Szűz Mária La Salette-i jelenése 

Mélanie Calvat 1879-ben püspöki jóváhagyással kiadott visszaemlékezései a Szűzanya 1846. szeptember 19-i jelenéséről, és az emberek hitehagyásáról, háborúkról és más csapásokról, az Antikrisztusról és a végidőkről is szóló üzenetéről.

  

A Szent Szűz fatimai jelenései 1917-ben

1917-ben a portugáliai Fatima közelében ​három gyermeknek, Lúciának, Ferencnek és Jácintának megjelent hatszor a Szűzanya. A körülmények leírása és a beszélgetések szövege. A Szűzanya jelenései előtt egy angyal is megjelent hatszor: 

A Béke Angyalának fatimai jelenései 1915-ben és 1916-ban

A fatimai jelenések és a napcsoda: égi ​figyelmeztetés

1917. október 13-án, az utolsó jelenésnél történt a „napcsoda”. Ekkor megjelent a Szent Család is. ​XII. Pius pápa 1950-ben a Vatikáni Kertekben sétálva négyszer is szemtanúja volt egy napcsodának.

   

A fatimai titok és a harmadik rész körüli vita

1917. július 13-án Szűz Mária három részből álló titkot bízott Lúciára, Jácintára és Ferencre. Az első két részt 1942-ben, a harmadik részt 2000-ben hozták nyilvánosságra. A harmadik rész a jövőről szól.

  

A fatimai jelenésekhez kapcsolódó pontevedrai és tuy-i jelenések

 A Szűzanya és a Gyermek Jézus megjelentek Lúciának 1925-ben és 1926-ban Pontevedrában, és az engesztelő elsőszombati ájtatosság megalapítását kérték. 1929. június 13-án a Szűzanya megjelent Lúciának Tuy-ban és Oroszország felajánlását kérte.

 

Az utolsó idők és az Antikrisztus

Bingeni Szent Hildegárd, a rupertsbergi bencés apácakolostor volt apátnője, egyháztanító, az egyik legnagyobb középkori német misztikus. 1141-ben egy mennyei hang felszólította, hogy mondja el, és írja le, amit lát és hall. Látomásait a Scivias (Ismerd meg az Úr útjait) című művében jegyezte le. A 3. könyv 11. látomása.

  

Az Antikrisztusról, Hénoch és Illés visszajöveteléről és Jézus Krisztus uralmának eljöveteléről

Részlet Bingeni Szent Hildegárd ​Liber divinorum operum (Az isteni művek könyve)​ 10. látomásából.

  

Az Antikrisztus sátáni csábítása a testi vágyak féktelen kiélésére való buzdításban fog rejleni

Részlet Bingeni Szent Hildegárd Liber divinorum operum című művéből és a Katolikus Egyház Katekizmusából​.

  

Az Antikrisztusról, Hénoch és Illés visszatéréséről és mártíromságáról, az utolsó idők szentjeiről

Magdeburgi Mechtild Das fließende Licht der Gottheit (Az Istenség omló fényárja)  című művéből.

  

Jézus második eljövetele. Szent Fausztina: Napló

 „Mielőtt igazságos Bíróként megjelennék, először eljövök mint az irgalmasság Királya...”

  

Montforti Grignon Szent Lajos: Mária szerepe az utolsó időkben és az utolsó idők apostolai

 A Traité de la vraie Dévotion à la sainte Vierge (A Szent Szűz iránti igazi tiszteletről) című műből.

  

Assisi Szent Ferenc az Egyházra váró nagy megpróbáltatásokról

Jövendölés egy nem kanonikusan megválasztott pápáról, szakadásról az Egyházban, a hűségesek üldözéséről, megöléséről, és egyéb bajokról.