A fatimai jelenések és a napcsoda: égi figyelmeztetés

XII. Pius is szemtanúja volt napcsodának 1950-ben

A fatimai napcsoda 1917. október 13-án

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenései 1917-ben, amelyeket az angyal jelenései készítettek elő 1915-ben és 1916-ban, az egyháztörténelem legnagyobb eseményei közé tartoznak. Egy pontosan időzített isteni terv részei a bűnös emberiség megmentésére. 

„[…] Szűz Mária ezen megnyilvánulása, a leglátványosabb, amely valaha is történt, egyedülálló és valóban rendkívüli helyet foglal el korunk történetében. Mert itt is, mint az evangéliumban, Isten példátlan csodák által nyilvánítja ki akaratát, hogy meghallgassuk és engedelmeskedjünk neki.” (Frère Michel de la Sainte Trinité:  The whole truth about Fatima )

A „napcsoda” és a Szent Család az utolsó fatimai jelenésen

Az utolsó jelenésnél, 1917. október 13-án, miután a Szűzanya elbeszélgetett a három pásztorgyermekkel, rendkívüli csoda történt, amint azt Szűz Mária előzőleg megígérte, hogy az emberek higgyenek. A „napcsodáról” van szó, amelynek több mint 70 000 ember volt szemtanúja, köztük sok ateista is, és amelyről a világ számos újságja beszámolt. A nap fénytelenné, ezüstkorongszerűvé vált, gyorsan forogni kezdett, és színpompás, ragyogó fénycsóvát vetett az emberekre; megvilágította a felhőket, a tájat. Majd úgy tűnt, mintha hirtelen rájuk akarna zuhanni, egyre forgott és a föld felé közeledett. Félelem fogta el a tömeget, kiáltoztak és irgalomért esedeztek. Háromszor ismétlődött meg a jelenség.

A jelenés végén történtekről írja Lúcia: „Miután a Szűzanya az ég végtelen messzeségében eltűnt, láttuk a nap mellett Szent Józsefet a Gyermek Jézussal, és a Szűzanyát fehér ruhában és kék köpenyben. Úgy látszott, hogy Szent József a Gyermek Jézussal kereszt formájában megáldja a világot. Nemsokára eltűnt ez a jelenés. Aztán az Úr Jézust és a Szűzanyát láttuk. Az volt a benyomásom, hogy a fájdalmas Szűzanya ez. Úgy tűnt, hogy az Úr Jézus ugyanúgy áldja meg a világot, mint Szent József. Ez a jelenés eltűnt, és azt hiszem, hogy még a Kármelhegyi Boldogasszonyt is láttam.”

Égi üzenet a kommunizmus színrelépése, az ateizmus elterjedése, az abortusz legalizálása, újabb háborúk és egyházüldözés előtt

A Szűzanya jelenései közvetlenül a szovjet kommunizmus színrelépése előtt történtek. Megtérésre, bűnbánatra, engesztelésre, imádkozásra hívtak, a jövőről is szóltak. A napcsoda a természetfölötti világra, Isten jelenlétére irányította a figyelmet. Figyelmeztetés a világratörő borzalmak előtt.

„Egy olyan időszakban, amikor az emberi család kész volt feláldozni mindent, ami a legszentebb, a nemzetek, fajok, ideológiák, csoportok és egyének kicsinyes és önző érdekeinek oltárán, a mi Szűzanyánk eljött a mennyből, felajánlva, hogy beülteti mindazok szívébe, akik bíznak benne, Isten szeretetét, amely az ő szívében ég.” (XVI. Benedek pápa szentbeszéde Fatimában 2010. május 13-án)

„Vegyük észre, hogy mily érdekesen találkoznak az események - mondja Fonseca jezsuita atya. 1917 április 16-án érkezett Szentpétervárra Lenin és Trotzkij. A következő napokon már irányítják a szocialista-kommunista forradalmat és átveszik a parancsnokságat. Ugyanezen év november 7-én győzött
Szentpétervárott és Moszkvában a bolsevizmus, amely istenellenes harcával azt célozta, hogy tűzbe és vérbe borítsa Oroszországot, Mexikót, az Ibériai-félszigetet (Spanyolországot és PortugáIiát) ... majd az egész világot. Ez játszódott le a két időpont között és éppen erre az időre esik az első és utolsó fatimai jelenés is. Pontosabban: 25 vagy 27 nappal az első időpont (április 16.) után és ugyanennyivel a második időpont (november 7.) előtt.” (J. Castelbranco: Fatima nagy csodája)

A bolsevik forradalmat, a kommunizmus színrelépését követték a gyilkosságok, templomok lerombolása, Isten létének tagadása. A bolsevikok 1920 novemberében legalizálták az abortuszt Szovjet-Oroszországban, elsőként a világon. Őket követte a többi szovjet állam, a szocialista országok, majd sok más ország. Becslések szerint csak 1980 óta több mint 1,7 milliárd ártatlan magzatot öltek meg világszerte, 1920 óta pedig nyilvánvalóan több mint 2 milliárdot. A Szovjetunióban 1954 és 1990 között több mint 250 millió abortuszt végeztek. A mai napig a szocialista, vagy volt szocialista országokban a legmagasabb az abortuszok aránya: Oroszországban, Vietnamban, Kazahsztánban, Észtországban, Fehéroroszországban, Romániában, Ukrajnában, Lettországban, Kubában, Kínában. 

Ha ezeket a számokat összevetjük a második világháború több mint 75 millió halálos áldozatának számával, akkor nyilvánvaló, hogy a legnagyobb pusztítást a Földön eddig az abortusz okozta, melynek legalizálása Oroszországból indult. 

1968-ban pontosan abban a hónapban kezdett megjelenni a Szűzanya az egyiptomi Zeitounban, amikor az Egyesült Királyságban bevezették az abortusztörvényt, amely megnyitotta a kaput a nyugati világban a meg nem született gyermekek lemészárlása előtt.

Szűz Mária 1917. július 13-i üzenete újabb háborúkról és egyházüldözésről is szólt.

XII. Pius pápa a Vatikáni Kertekben sétálva négyszer is szemtanúja volt egy napcsodának 1950-ben

1917. május 13-án, ugyanazon a napon, amikor a portugáliai Fatimában a Boldogságos Szűz Mária először megjelent, XV. Benedek pápa Eugenio Pacellit, a későbbi XII. Pius pápát, püspökké szentelte Rómában. Pacelli püspökként is, pápaként is sokat küzdött a békéért, és kiadott egy kommunizmus elleni vatikáni dekrétumot 1949-ben.

XII. Pius mélyen szerette Szűz Máriát, és 1942. október 31-én felajánlotta az egész világot Mária Szeplőtelen Szívének. 1950. november 1-jén kihirdette Szűz Mária mennybevételének dogmáját, nevezetesen, hogy földi életének végeztével testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségbe.

Ebben az évben XII. Pius, saját elmondása szerint, látott egy „napcsodát” a Vatikáni Kertekben sétálva. Négyszer is látta a jelenséget, és azt a dogma kihirdetésére vonatkozó terve megerősítésének tekintette. Ez derül ki kézzel írott, kiadatlan feljegyzéséből, amely egy vatikáni kiállításon szerepelt 2008.11.04-től 2009.01.06-ig. A feljegyzést állítólag a Pacelli család archívumában találták.

A feljegyzés szerint 1950. október 30-án délután 4 órakor, szokásos sétája során a Vatikáni Kertekben, a Lourdes-i Szűzanya szobrához érve, „a domb teteje felé [...] egy olyan jelenség keltett bennem félelmet, amelyet eddig még soha nem láttam”. „A nap, amely még mindig elég magasan volt, úgy nézett ki, mint egy halvány, nem átlátszó gömb, amelyet teljesen körülvett egy fénylő kör.” Bele lehetett nézni a napba, „a legkisebb zavarás nélkül. Egy nagyon könnyű kis felhő volt előtte”. A gömb „kissé kifelé mozgott, vagy forgott, balról jobbra és fordítva. De a gömb belsejében teljesen tisztán és megszakítás nélkül lehetett látni a jelzett mozgásokat”. XII. Pius ugyanezt a jelenséget látta „október 31-én és november 1-jén, a mennybevétel dogmája meghatározásának napján, majd november 8-án ismét, és azután többé nem”. XII. Pius néhány bíborossal és közeli munkatárssal beszélt az esetről.

​A három kis pásztorgyermek: Lúcia, Ferenc és Jácinta.​A három kis pásztorgyermek: Lúcia, Ferenc és Jácinta.

A három kis pásztorgyermek: Lúcia, Ferenc és Jácinta.

Szentmise a fatimai bazilika előtt 2023. július 13-án.

Szentmise a fatimai bazilika előtt 2023. július 13-án.

XII. Pius pápa és a napcsoda 1950-ben

La Domenica del Corriere, a Corrierre della Serra heti melléklete 1951. október 28-i számának címlapján XII. Pius pápa a napcsodát nézi. Alatta a szöveg:
„A pápa rendkívüli látomása. Tedeschini bíboros, a fatimai kegyhelyen (Portugália) tartott ünnepségek pápai legátusa elmesélte, hogy 1950 októberében XII. Pius, amikor egyedül sétált a Vatikáni Kertekben, háromszor látta, anélkül, hogy fájdalmat érzett volna, a ragyogást, amint a nap ezüstkoronggá változik, és forogni kezd önmaga körül, ​változó színű fénynyalábokat vetítve ki minden irányba: ugyanez a csodálatos jelenség néhány évvel ezelőtt több embernek is megmutatkozott, pontosan Fatima városában. (Walter Molino rajza).”