A „szabálytalan” párok megáldásáról szóló vatikáni dokumentum ellentmond az Egyház tanításának

Víctor Manuel Fernández ​La Plata érsekeként és a csókolózásról írt könyvének borítója; Reinhard Marx bíboros egy queer ​„misén”

2023. december 18-án a Hittani Dikasztérium (korábbi nevén Hittani Kongregáció) közzétette a Ferenc által aláírt Fiducia supplicans című dokumentumot, amely ​megengedhetőnek tartja a ​„​szabálytalan helyzetű​” és az azonos nemű párok „megáldását”. 

A dokumentum nagy visszhangot váltott ki, mert tartalma ellentétben áll azzal a megváltoztathatatlan katolikus tanítással, hogy az Egyház megáldhatja a bűnös embereket, de nem áldhatja meg a bűnös kapcsolatokat. 2021-ben a Hittani Kongregáció megerősítette ezt a tanítást egy nyilatkozatban, mely szerint nem megengedett áldást adni olyan párkapcsolatokra, amelyek házasságon kívüli szexuális gyakorlattal járnak, például az azonos nemű személyek kapcsolataira. A Kongregáció vezetője akkoriban Luis Francisco Ladaria Ferrer bíboros volt.

A mostani dokumentum ellentmond az Egyház korábbi tanításának ebben a kérdésben. A Dikasztérium élén 2023. szeptember közepétől az argentín Víctor Manuel Fernández áll, aki korábban szorosan együttműködött Bergoglióval. Állítólag ő a szerzője az „Amoris Laetitia”-nak, és azzal híresült el, hogy fiatal papként könyvet írt a csókolozásról, tele erotikus versekkel és képekkel.

Fernández azt írja a dokumentum elején, hogy a nyilatkozat szilárdan kitart az Egyház hagyományos tanítása mellett a házasságról, és nem engedélyez semmiféle liturgikus szertartást vagy liturgikus szertartáshoz hasonló áldást, amely zavart okozhat, viszont kiszélesíti, fejleszti az áldások klasszikus értelmezését Ferenc lelkipásztori víziója alapján.

A dokumentum megemlíti, hogy a házasság egy férfi és egy nő ​kizárólagos és felbonthatatlan szövetsége, amely nyitott a gyermeknemzésre; hogy az Egyháznak nincs hatalmában áldást adni az azonos neműek párkacsolataira; hogy az Egyház mindig is csak a házasságon belüli szexuális kapcsolatokat tekintette erkölcsileg megengedettnek; hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok liturgikus, rituális megáldása nem lehetséges.

A ​„szabálytalan​” párok megáldásához, a meg nem engedhető „megengedéséhez” egy újfajta áldást próbál bevezetni, amely esetén ​– a rituális és a liturgikus áldásoktól eltérően ​– felszentelt papok megáldhatnának olyan kapcsolatokat, amelyek ellentétesek Isten tervével.

Isten nem áldja meg a bűnös kapcsolatokat, úgyhogy ilyen áldásoknál az érintetteknek téves elképzelésük lehet a történtekről. A pap pedig, aki megáldja ezeket a kapcsolatokat, „szentségtörést és istenkáromlást követ el a Teremtő terve és Krisztus értünk bekövetkezett halála ellen, amely a Teremtő tervének beteljesedését jelentette. Az egyházmegyés püspök is érintett. Helyi gyülekezetének lelkipásztoraként kötelessége megakadályozni ezeket a szentségtörő cselekedeteket, különben bűnrészessé válik bennük, és megtagadja a Krisztustól kapott megbízatást, hogy testvéreit megerősítse a hitben.” (Müller kardinális)

A javasolt áldás iránti ellenállás csökkentését célozzák valószínűleg azok a javaslatok, hogy egyszerű gesztusként történjék, ne polgári házasságkötés alkalmával vagy ahhoz kapcsolódó kontextusban, és se az öltözékek, se a gesztusok, se a szavak ne emlékeztessenek egy esküvőre. Az egyszerűvé tétel semmit sem von le annak a súlyosságából, hogy bűnös kapcsolatok megáldásáról van szó.

Az emberek egy részének úgy tűnhet, hogy most már elfogadhatókká váltak ezek a bűnös kapcsolatok. Isten tudja csak, hogy ez az ördögi dokumentum és Ferenc-Bergoglio uralkodása milyen károkat okoz a lelkeknek.

Fernández azt írja a dokumentumban, hogy Ferenc javaslata alapján továbbfejleszti az áldások körét. Ördögi logikával megfordítja a valóságot, és ​„fejlődésnek​”, „fejlesztésnek” nevezi át az Egyház tanításával ellenkező cselekvést. Ezt nem ​Fernández találta ki, mert egyes németországi egyházi vezetők már évek óta arról beszélnek, hogy az Egyház erkölcsi tanítását tovább kell fejleszteni, hogy megengedhetőek legyenek a bűnös kapcsolatok – mint akik okosabbak Istennél.