Jelenések könyve: az Antikrisztus idején fellépő két tanú

Ekkor bothoz hasonló mérőnádat adott ezeknek a szavaknak a kíséretében: „Menj, mérd fel az Isten templomát az oltárral és a benne imádkozókkal együtt. De a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd fel, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negyvenkét hónapig tiporják.”
„Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessenek bűnbánatot.” Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld Urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kel ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol Urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül három és fél napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói ujjonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De három és fél nap elteltével az Istentől az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott: „Gyertek fel ide!” S ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszálltak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a város tizedrésze romba dőlt, a földrengés következtében hétezer ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az ég Istenének. Elmúlt a második jaj, de hamarosan itt lesz a harmadik.

Hénoch és Illés a két tanú, akit 1260 nap után megöl a mélységből feljövő vadállat, az Antikrisztus. Ez nem feltételezés, hanem bizonyosság, mert Isten maga jelentette ki Bingeni Szent Hildegárdnak és ​Magdeburgi Mechtildnek.

Hénoch és Illés nem halt meg egykor. Isten felvette őket az égbe, a Paradicsomba, ahol megtanítja őket titkaira, és felfedi előttük az emberek cselekedeteit. Az Antikrisztus idején visszaküldi őket a földre, hogy visszavezessék a tévelygőket az igazság útjára. Az Antikrisztusnál nagyobb jeleket fognak tenni. Csodáik rendkívüli ereje miatt sokan meg fognak térni, és buzgó hittel fognak sietni a mártíromságra. Részletek:

Az Antikrisztusról, Hénoch és Illés visszajöveteléről és Jézus Krisztus uralmának eljöveteléről
Bingeni Szent Hildegárd: Liber divinorum operum (Az isteni művek könyve)

Az utolsó idők és az Antikrisztus
Bingeni Szent Hildegárd: Scivias (Ismerd meg az Úr útjait)

Az Antikrisztusról, Hénoch és Illés visszatéréséről és mártíromságáról, az utolsó idők szentjeiről Magdeburgi Mechthild: Das fließende Licht der Gottheit (Az Istenség omló fényárja)