Joseph Strickland püspök a szinódusról: azok a skizmatikusok, akik változtatásokat javasolnának abban, ami nem változtatható meg

​Joseph Edward Strickland, a texasi Tyler püspöke

Strickland püspök felolvassa augusztusi lelkipásztori levelét

„Joseph Strickland, a texasi Tyler egyházmegye püspöke a meg nem született gyermekek félelmet nem ismerő védelmezésével, a Szent Eucharisztia szenvedélyes népszerűsítésével és az igazság hirdetése iránti buzgóságával szerzett magának hírnevet.” ​– LifeSiteNews.

Joseph Strickland püspök 2023. augusztusi ​lelkipásztori levelében a közelgő szinódus veszélyeire figyelmezteti híveit. 

„Az Egyházban és a világban tapasztalható nagy zűrzavar idején atyai szívből kell szólnom hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket a minket fenyegető gonoszságokra, és hogy biztosítsalak benneteket arról az örömről és reményről, amely mindig a mi Urunk Jézus Krisztusban van. A gonosz és hamis üzenet, amely elárasztotta az Egyházat, Krisztus Menyasszonyát, az, hogy Jézus csak egy a sok közül, és hogy nem szükséges az Ő üzenetét megosztani az egész emberiséggel. ​Ezt az elképzelést minden alkalommal el kell kerülni és meg kell cáfolni. Meg kell osztanunk az örömteli jó hírt, hogy Jézus a mi egyetlen Urunk, és hogy Ő azt szeretné, hogy az egész emberiség minden időkre elnyerje az örök életet Őbenne.”

Szent Pálnak a galatákhoz írt levelére hivatkozva Strickland püspök azt mondja, hogy minden olyan kísérletet, amely az evangélium valódi üzenetének elferdítésére irányul, kategorikusan el kell utasítani, mivel ártalmas Krisztus Menyasszonyára és annak egyes tagjaira nézve. A püspök hangsúlyozza, hogy „az Egyház nem azért létezik, hogy újrafogalmazza a hit kérdéseit, hanem azért, hogy megőrizze a hit letéteményét, ahogyan azt maga a mi Urunk adta át nekünk az apostolokon, a szenteken és a vértanúkon keresztül.” (​kiemelés – a szerk.)

Strickland püspök ezután felhívja a hívek figyelmét hét, az Egyház által következetesen tanított alapigazságra:

„1. Krisztus egy Egyházat alapított ​– a Katolikus Egyházat ​–, és ezért csak a Katolikus Egyház nyújtja mindannyiunk számára Krisztus igazságának teljességét és az Általa való megváltáshoz vezető hiteles utat.

2. Az Eucharisztiát és az összes szentséget Isten rendelte el, nem ember ​fejlesztette ki. Az Eucharisztia valóban Krisztus teste és vére, lelke és istensége, és méltatlanul (azaz súlyos, nem megbánt bűn állapotában) áldozni súlyos szentségtörés az egyén és az Egyház számára. (1 Kor 11,27-29)

3. A házasság szentségét Isten alapította. A természeti törvény által Isten a házasságot egy férfi és egy nő között hozta létre, akik egy életen át hűségesek egymáshoz, és nyitottak a gyermekvállalásra. Az emberiségnek nincs joga vagy valódi képessége a házasság ​újraértelmezésére.

4. Minden emberi személy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, férfinak vagy nőnek, és minden embert segíteni kell abban, hogy felfedezze valódi identitását Isten gyermekeként, és nem támogatni abban a rendellenes ​törekvésben, hogy elutasítsa tagadhatatlan biológiai és Isten-adta identitását.

5. A házasságon kívüli szexuális tevékenység mindig súlyos bűn, és azt az Egyházon belül semmilyen hatóság nem ​​helyeselheti, nem áldhatja meg, és nem tarthatja megengedhetőnek.

6. Az a hit, hogy minden férfi és nő üdvözül, függetlenül attól, hogyan éli az életét (ezt az elképzelést általában univerzalizmusnak nevezik), hamis és veszélyes, mivel ellentmond annak, amit Jézus ismételten kijelentett az evangéliumban. Jézus azt mondja, hogy meg kell tagadnunk magunkat, fel kell vennünk keresztünket, és követnünk kell Őt. (Mt 16,24) Ő kegyelme által utat adott nekünk a bűn és a halál feletti győzelemhez a bűnbánat és a szentségi gyónás által. Lényeges, hogy elfogadjuk az örömöt és a reményt, valamint a szabadságot, amely a bűnbánatból és bűneink alázatos megvallásából fakad. A bűnbánat és a szentségi gyónás révén minden harc a kísértéssel és a bűnnel egy kis győzelem lehet, ​amely elvezet minket ahhoz, hogy elfogadjuk azt a nagy győzelmet, amelyet Krisztus nyert el számunkra.

7. Ahhoz, hogy Jézus Krisztust kövessük, önként kell választanunk azt, hogy felvesszük a keresztünket, ahelyett, hogy megpróbálnánk elkerülni a keresztet és a szenvedést, amelyet Urunk mindannyiunknak külön-külön kínál a mindennapi életünkben. A megváltó szenvedés misztériuma ​– vagyis a szenvedés, amelyet Urunk megenged nekünk, hogy megtapasztaljuk és elfogadjuk ebben a világban, majd az Ő szenvedésével egységben visszaadjuk Neki ​– megaláz, megtisztít minket, és mélyebbre vonz a Krisztusban megélt élet örömébe. Ez nem azt jelenti, hogy élveznünk vagy keresnünk kell a szenvedést, de ha egyesülünk Krisztussal, akkor a napi szenvedéseink átélése során megtalálhatjuk azt a reményt és örömet, amely a szenvedés közepette is létezik, és minden szenvedésünkben kitarthatunk a végsőkig. (vö. 2Tim 4,6-8)​”

Strickland püspök figyelmeztet arra, hogy ezeket az igazságokat a zsinat részeként vizsgálni fogják. Azt tanácsolja a híveknek, hogy ragaszkodjanak ezekhez az igazságokhoz, és óvakodjanak minden olyan kísérlettől, amely Jézus Krisztus evangéliumának alternatíváját javasolja. Szerinte előfordulhat, hogy egyesek skizmatikusnak fogják bélyegezni azokat, akik nem értenek egyet a javasolt változtatásokkal.

Így bátorítja a híveket: „Legyetek azonban biztosak abban, hogy senki sem skizmatikus, aki szilárdan a katolikus hit alapvonalán marad. Rendíthetetlenül és igazán katolikusnak kell maradnunk, függetlenül attól, hogy mi történik. ​Tisztában kell lennünk azzal is, hogy nem jelenti az Egyház elhagyását, ha szilárdan kiállunk e javasolt változtatásokkal szemben. Ahogy Szent Péter mondta: ​»Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.​​« (Jn 6,68) Ezért a szilárd kiállás nem jelenti azt, hogy az Egyház elhagyására törekszünk. Ehelyett azok, akik változtatásokat javasolnának abban, ami nem változtatható meg, Krisztus Egyházát akarják kisajátítani, és ők valóban igazi skizmatikusok.​”