Assisi Szent Ferenc az Egyházra váró nagy megpróbáltatásokról

Assisi Szent Ferenc képe

A Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi  ( Assisi Szent Ferenc szeráfi atya művei R. Washbourne, 1882, London) című könyvben, amely Szent Ferenc művei 1848-as kölni kiadásának fordítása, a szent kövendölései között a következőt is olvashatjuk:

XIII.
A szent nagy szakadásokat és megpróbáltatásokat jövendöl az Egyházban.

Röviddel halála előtt a szent Atya összehívta Gyermekeit, és figyelmeztette őket a közelgő bajokra, mondván: 

„Cselekedjetek bátran Testvéreim, legyetek bátrak, és bízzatok az Úrban. Gyorsan közeledik az idő, amikor nagy megpróbáltatások és nyomorúságok lesznek; zavarok és viszályok, mind lelkiek, mind világiak, bőven lesznek; sokak szeretete kihűl, és a gonoszok rosszindulata növekedni fog. Az ördögöknek szokatlan hatalmuk lesz, a mi Rendünk és más rendek makulátlan tisztasága annyira elhomályosul, hogy nagyon kevés keresztény lesz, aki hűséges szívvel és tökéletes szeretettel engedelmeskedik majd az igaz Szuverén Pápának és a Római Egyháznak. 

E nyomorúság idején egy nem kanonikusan megválasztott embert emelnek majd a pápaságra, aki ravaszságával igyekszik majd sokakat tévedésbe és halálba vonni. Akkor a botrányok megszaporodnak, Rendünk megosztott lesz, és sok más rend teljesen elpusztul, mert ahelyett, hogy szembeszállnának a tévedéssel, beleegyeznek abba. Olyan sokféle vélemény és szakadás lesz az emberek között, a hívek és a papság között, hogy hacsak nem rövidülnének meg azok a napok, az Evangélium szavai szerint, még a választottak is tévedésbe esnének, ha nem vezetné őket külön Isten mérhetetlen kegyelme, ilyen nagy zűrzavar közepette. 

Akkor a mi Szabályunkat és életmódunkat egyesek hevesen ellenezni fogják, és szörnyűséges megpróbáltatások fognak ránk szakadni. Azok, akiket hűségesnek találnak, elnyerik az élet koronáját; de jaj azoknak, akik kizárólag Rendjükben bízva lanyhaságba esnek, mert nem lesznek képesek elviselni a kísértéseket, amelyek a kiválasztottak próbára tételére lesznek megengedve. 

Azok, akik megőrzik buzgóságukat, és az igazság iránti szeretettel és buzgalommal ragaszkodnak az erényhez, sérelmeket és üldözéseket fognak elszenvedni, mint lázadók és skizmatikusok; mert üldözőik, akiket a gonosz szellemek sürgetnek, azt fogják mondani, hogy nagy szolgálatot tesznek Istennek azzal, hogy az ilyen kártevő embereket elpusztítják a föld színéről. De az Úr lesz a szenvedők menedéke, és megmenti mindazokat, akik bíznak Benne. És hogy hasonlóak legyenek a Fejhez, ezek, a választottak, bizalommal fognak cselekedni, és halálukkal örök életet vásárolnak maguknak; úgy döntenek, hogy inkább Istennek engedelmeskednek, mint az embereknek, semmitől sem fognak félni, és inkább elpusztulnak, mintsem beleegyeznek a hazugságba és a csalárdságba.

Egyes prédikátorok hallgatni fognak az igazságról, mások pedig lábbal fogják tiporják és tagadni fogják azt. Az élet szentségét még azok is gúnyolni fogják, akik ​külsőleg megvallják azt, mert azokban a napokban a mi Urunk Jézus Krisztus nem egy igazi Pásztort, hanem pusztítót küld nekik.

Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi
Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi
Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi
Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi