zeitouni Szűz Mária-jelenések és azok lehetséges oka

zeitouni Szűz Mária-jelenések  Kairó Zeitoun kerületében történtek 1968. április 2-től 1971. május 29-ig, a kopt ortodox Szűz Mária-templom kupolái felett, némelykor a templom mellett. ​Időtartamuk pár perctől több óráig terjedt. A templom azon az úton található, amelyen a Szent Család Egyiptomba látogatott.

A Boldogságos Szűz Máriát százezerek látták, köztük keresztények, muszlimok, zsidók, ateisták, Abdel Nasszer egykori egyiptomi elnök is. Ez a 20. század, és talán a történelem legtöbb ember által tapasztalt Mária-jelenése.

VI. Cirill kopt ortodox „pápa” 1968. május 5-én ​hivatalosan elfogadta a jelenéseket. A nyilatkozatban olvasható: 

„Az áldott Szűz Mária 1968. április 2. óta egészen mostanáig többször is megjelent ​világosan látható és változatlan formában, sok éjszakán át, különböző ideig, némelykor két órát is meghaladóan, ​a kopt ortodox templomban Zeitounban, Kairóban, vagyis a Mataryia úton, amelyen a Szent Család egyiptomi ​tartózkodása során áthaladt, amint az történelmileg jól ismert.”

A nyilatkozat így írja le ​Szűz Mária jelenését:

„A Jelenés különböző éjszakákon jelent meg, és jelenik meg most is, változó formában: néha teljes testben, máskor pedig félig, mindig fehéren csillogó glóriával körülvéve. Vagy a kupolák nyílásaiból, vagy a kupolák közötti térből jelenik meg, ahol mozogni és haladni szokott, és a templom tetején lévő kereszt előtt meghajolni, csodálatos fényt adva annak. A templom előtt álló emberek sokaságával is szembe szokott fordulni, és megáldani őket kezeivel és áldott fejének biccentésével. Máskor a Jelenés egy égi, csillogó fehér felhőből álló test formájában jelent meg, vagy fény formájában, amelyet szellemi alakok, például nagy sebességgel repülő galambok ​kísértek.”

A jelenések következményeként sokan megtértek és sok csodálatos gyógyulás történt.

A helyi katolikus pátriárka, I. István bíboros kijelentette, hogy ​kétségtelenül valódi jelenésről van szó. VI. Pál pápa elküldött két személyt az ügy kivizsgálására, akik szintén látták a jelenéseket. Mivel az események kopt ortodox környezetben történtek, a Vatikán nem nyilatkozott hivatalosan a hitelességükről.

When Millions Saw Mary című könyvben ezt olvassuk a jelenésekről:  

„Mindig éjszaka zajlottak, és általában titokzatos fények előzték meg őket, amelyek úgy villogtak és szikráztak csendben a templom felett, mint hullócsillagok baldachinja. Az egyik szemtanú úgy írta le őket, mint ​»fényből készült gyémántzáport​«. Percekkel később világító galambok alakzatai jelentek meg és repültek a kivilágított templom körül. A szemtanúk ​»furcsa, fényből álló madárszerű lényekként​« írták le őket, amelyek elképesztő gyorsasággal repültek szárnyuk mozgatása nélkül. Mindig egy meghatározott alakzatot képeztek, és hirtelen eltűntek, mint az olvadt hópelyhek. ​Röviddel ezután vakító fényrobbanás borította be a templom tetejét. Ahogy fogyatkozott, a Szűzanya ragyogó alakjává formálódott. Mindig hosszú fehér köntösben és kékesfehér fényfátyolban volt látható. A lenti lenyűgözött nézők még azt is láthatták, ahogy ruhája mozog a meleg éjszakai szellőben. Feje körül káprázatos glória ragyogott. Kisugárzása olyan intenzív volt, hogy szinte lehetetlen volt kivenni a vonásait. Túláradó ragyogással tündökölt, mint a Nap emberi alakban, és a templom emiatt ragyogó fényárban fürdött. A látomás könnyedén siklott át a kupolákon, meghajolva és üdvözölve a templom körül ​tömörülő és szorongó, könyörgő tömeget. Időnként a templom udvarán lévő pálmafák felett vagy között jelent meg, vagy fénygömbként bukkant elő a négy sarokkupola egyikéből, a középső kupolából vagy az alátámasztó kőívek közül.”

A Szűzanya néha a karjában tartott kis Jézussal, néha a tizenkét éves Jézussal, máskor pedig Szent Józseffel volt látható. Némelykor olajágat nyújtott a nézők fele. Sohasem beszélt.

Miért Zeitoun, és miért akkor?

A jelenések sokak megtéréséhez vezettek. Ez azonban valószínűleg más helyszíneken is bekövetkezett volna. A kérdés az, hogy miért akkor, és miért az egyiptomi Kairóban jelent meg Szűz Mária? 

A kairói Zeitún az egyik helyszín Egyiptomban, ahová a Szent Család menekült a Heródes király által elrendelt gyermekgyilkosságok elől. Emmet O'Regan, az Unveiling the Apocalypse: The Final Passover of the Church ( Az apokalipszis leleplezése: Az egyház végső húsvétja) című könyv szerzője rámutatott, hogy 1968-ban pontosan abban a hónapban kezdett megjelenni a Szűzanya Egyiptomban, amikor az Egyesült Királyságban bevezették az abortusztörvényt, amely megnyitotta a kaput a nyugati világban az abortusz előtt. Szerinte a jelenések mennyei tanúságot tettek az ártatlanok modernkori lemészárlása ellen. 

Szűz Mária máskor is megjelent figyelmeztetni az emberiséget népirtások előtt, például 1917-ben Fatimában. O'Regan erről így ír:

Ha megnézzük a 20. század néhány más, az Egyház által jóváhagyott Mária-jelenését, azt találjuk, hogy ezek is hasonlóan egybeestek olyan nagy világeseményekkel, amelyek végül a világ által valaha ismert legsúlyosabb népirtásokhoz vezettek. A nap csodája ugyanabban a hónapban történt, mint a militánsan ateista szovjet rendszer felemelkedése 1917 októberében (amelynek veszélyeire a Második Titok figyelmeztetett), míg a Szűzanya jelenései a beligiumi Banneux-ban ugyanabban a hónapban történtek, mint amikor Hitler hatalomra került Németországban, 1933 januárjában. Ahogyan a Guadalupei Szűzanya 1531-ben megjelent Mexikóban, hogy megakadályozza a Dél-Amerika őslakos vallásait átható rituális emberáldozatokat (amiért a Meg nem született gyermekek védelmezője címet kapta), így most Szűz Mária pontosan akkor jelent meg, amikor a meg nem született gyermekek iparszerű lemészárlása megkezdődött az egykor keresztény nyugati világban.

A Boldogságos Szűz Máriát állítólag látták Assziutban 2000-2001-ben és Warraqban 2009-ben, olyan egyiptomi helyszíneken, kopt templomok felett, amelyeket hagyományosan a Szent Család Egyiptomba való menekülésével hoznak összefüggésbe.