A homoszexuális cselekedet​ súlyos,„természetellenes bűn”

Bingeni Szent Hildegárd és Sienai Szent Katalin műveiből

​Gomorrah feltételezett hamvai

Gomorrah feltételezett hamvai, Discovered Media

„Valójában azonban mindezek az úgynevezett szinódusi elmélkedések arra irányulnak, hogy felkészítsenek bennünket a homoszexualitás elfogadására. ​[…] ​Mindent úgy fordítanak meg, hogy most már nyitottnak kell lennünk a homoszexualitásra és a nők felszentelésére. Ha elemezzük, minden arról szól, hogy áttérítsenek minket erre a két témára.” ​(interjú Gerhard Müller bíborossal) 

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a homoszexuális cselekedetek „rendetlenek” és nem hagyhatók jóvá. A Szentírásban ennél súlyosabb ítélet áll: „Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intő példák a számunkra: az örök tűz lett a büntetésük.” (Júd 7)„​Akkor Isten kén­ és tűzesőt bocsátott az égből Szodomára és Gomorrára. Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mező egész növényzetét.” (Ter 19,24)

Bingeni Szent Hildegárd isteni ihletésű Liber divinorum operum (Az isteni művek könyve)​ című művében a férfiak homoszexuális cselekedetei az emberölésnél nagyobb bűnként szerepelnek, Sienai Szent Katalin Dialógusában Isten mondja neki azt, hogy ez az „átkozott természetellenes bűn”, amely minden népnél megvan, nemcsak Előtte utálatos, „hanem még az ördögök is undorodnak tőle, akik pedig urai lettek e nyomorultaknak”.